Tuesday, November 08, 2005

моменти

-тъпо ми е
-има такива моменти
-как се справяш с "тях"
-не се справям
-и все пак
-искаш ли да ти разкажа една история
-не
-да ти дам пари
-не
-да те почерпя нещо
-не.....нали ти казах че ми е тъпо
-да поговорим
-нали това правим.....чувствам се още по-тъпо....че не мога да разговарям, че нищо не ми се прави, че не ми се живее....
-нормална криза
-....ха, коя ли е ненормалната.......
-изпитваш разочарование от живота ли?
-не, а ти? Що за тъп въпрос
-опитвам се да разбера какво ти е...
-вече ти казах. Чао
-почакай
-какво
-и на мен ми е тъпо
-браво.....това ли измисли..............ха-ха-ха-ха-хаха-ха-ха-ха-хаха-ха-ха-ха-ха......ти ме развесели.....май вече не ми е тъпо. Чао
-чао

1 Comments:

Blogger Vernette Carbon said...

WBW #15 Round-Up Started
Fatemah has begun the always-daunting task of writing the round-up for Wine Blogging Wednesday #15 . Take a look and learn about some new wines you've probably not seen or heard of.
Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to add you to my favorites!

I have a ##work at home## Web site. It pretty much covers ##work at home## related stuff.

Come and check it out if you get time:-}

2:30 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home