Monday, July 21, 2008

ЗЛАТОЗлато
от Уикипедия,


===========================
ПОсетете следните заложни къщи

Златото (на латински: Aurum) е химичен елемент, мек метал. Номерът му в периодичната система на елементите е Z = 79 и се отбелязва с Au. Има един устойчив изотоп с атомно тегло 197. Известни са 18 радиоактивни изотопа на златото с атомни тегла от 190 до 203. Чистото злато е светложълто, блестящо, меко и пластично. Може да се драска с нокът. Поради голямата си пластичност може да се изтегля на много тънка жичка или фолио. Един грам злато се изтегля на жичка дълга 3 km. Златното фолио може да е дебело 0,0001 mm. Това фолио пропуска светлина, със зеленикав цвят. Златото е добър електро и топлопроводник. Златото има ниска химическа активност, не взаимодейства с киселини и основи, не се окислява. Влиза в реакция с халоген, царска вода и живак .

Златото се използва за пари, много държави основават паричната си система на златото. Обикновенно сплавено с други метали се използва в бижутерията, керамиката, електротехниката, за зъбни протези. Някои съединения се използват за лекарства. Колоидни разтвори на радиоактивно злато се използва в радиотерапията.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home